وی افزود: با انجام بررسی های تخصصی صحت گزارش ها برای پلیس محرز؛ که پس از هماهنگی قضائی در بازرسی از  دفتر این جاعل و کلاهبردار ۱۲۰ قرار داد جعلی کشف شد.

فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به شناسایی مخفیگاه جاعل و کلاهبردار با اشرافیت اطلاعاتی در شهرستان “بیله سوار” گفت: پس از هماهنگی قضائی و در عملیات هوشمندانه پلیسی جاعل و کلاهبردار حرفه ای دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه او ۹۰ قرارداد جعلی دیگر نیز کشف شد.

سردار تقوی ارزش ۲۱۰ قرارداد جعلی کشف شده که نوعی اقدام پیشدستانه است را ۲۰ میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: جاعل و کلاهبردار حرفه ای با دستور مرجع قضائی و با صدور قرار وثیقه مناسب روانه زندان شد.