پیرو درج خبری مبنی بر اضافه دریافتی برخی پزشکان و همچنین گزارشات و گلایه های برخی شهروندان مبنی بر خودداری و ترک فعل پزشکان از انجام عمل های جراحی ، دادستان مشکین شهر به این موضوع ورود کرد.

 دادستان مشکین شهر گفت: سلامت جان مردم جزو خطوط قرمز دستگاه قضائی است و بدون هیچ ملاحظه ای با پزشکانی که به ترک فعل وعدم انجام وظایف پزشکی ادامه دهند با قاطعیت برخورد خواهد شد.

وی از مردم خواست در صورت هرگونه درخواست مبلغ اضافی از سوی پزشکان و یا عدم انجام و کوتاهی در وظایف پزشکی مراتب را با شماره ارتباطی دادستانی مطرح کنند تا در سریعترین زمان مورد پیگیری قرار گیرد.